Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Okulistyczna Przychodnia Przyszpitalna

Email Drukuj PDF

Rejestracja od poniedziałku do piątku od 7.15 do 14.50

tel. 12 620-82-67
tel. 12 620-82-68
tel. 12 620-82-69 - Operacja zaćmy i laser

Pacjenci zgłaszający się do rejestracji w przychodni przyszpitalnej powinni mieć ze sobą:
  • Dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport
  • Skierowanie
  • Pacjenci hospitalizowani kiedykolwiek w przeszłości powinni przedstawić do wglądu wszystkie karty informacyjne z pobytów szpitalnych, ewentualnie kserokopie tych kart
  • Okulary do dali i bliży
  • Osoby ubezwłasnowolnione - opiekun prawny musi posiadać wyrok sądu stwierdzający ubezwłasnowolnienie
  • Kombatanci, Inwalidzi Wojenni, Honorowi Dawcy Krwi – legitymacja uprawniająca do świadczeń bez kolejki