Zaznacz stronę

Izba Przyjęć

Przyjęcia w wyznaczonym terminie od 6.30 do 10.00

Dokumenty do pobrania (plik pdf) : przygotowanie pacjenta do zabiegu wymagania

 
1. Pacjent zakwalifikowany do planowanego zabiegu w Szpitalu zgłasza się z następującymi dokumentami:
 • e-skierowanie lub skierowanie do szpitala
 • dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport
 • osoby ubezwłasnowolnione – opiekun prawny musi posiadać wyrok sądu stwierdzający ubezwłasnowolnienie
Pacjent zgłasza się po śniadaniu i zażyciu leków. Pacjenci chorzy na cukrzycę także zgłaszają się po zjedzeniu śniadania i po podaniu insuliny lub innych leków przeciwcukrzycowych.
 
2. Następnie pacjent jest badany przez lekarza internistę, który orzeka o kwalifikacji do zabiegu w znieczuleniu miejscowym. Aby kwalifikacja ta była przeprowadzona optymalnie pacjent powinien posiadać:
 • Zaświadczenie od lekarza rodzinnego dotyczące chorób pacjenta oraz wszystkich aktualnie zażywanych leków, ich dawek i sposobu zażywania.
  • Leki te należy przynieść w oryginalnych opakowaniach w ilości wystarczającej na pobyt w tutejszym szpitalu.
  • Pacjenci z cukrzycą przynoszą dodatkowo paski do glukometru Accu Chcek Active.
 • Aktualne orzeczenia o dopuszczeniu do zabiegu wydane przez specjalistów, u których pacjent się leczy (kardiologa, pulmonologa, endokrynologa, neurologa itp.).
 • Pacjenci hospitalizowani kiedykolwiek w przeszłości powinni przedstawić do wglądu wszystkie karty informacyjne z pobytów szpitalnych, ewentualnie kserokopie tych kart.
 • Zapis EKG wykonany u lekarza POZ lub w Poradni Kardiologicznej.
 • Zaświadczenie o szczepieniu przeciw WZW typu B (nieobowiązkowe).
 • Aktualne wyniki badań laboratoryjnych: HbsAg, morfologia + płytki krwi, INR, aPTT, sód, potas, glukoza, badanie ogólne moczu (dotyczy zabiegów witrektomii).
Powyższe badania można wykonać we własnym zakresie lub w Przychodni Szpitala na 7 dni przed planowanym zabiegiem w godzinach 7.15 – 8.15 (należy się zgłosić na czczo), oraz zabrać ze sobą pojemnik z moczem.
 
3. Pacjenci przyjmowani do szpitala przynoszą własne przybory toaletowe, piżamę (rozpinaną), pantofle, ręczniki, kubek, sztućce.
 
Pacjenci leczeni lekami przeciwzakrzepowymi: XARELTO, ELIQUIS, PRADAXA, WARFIN, ACENOCUMAROL, SINTROM itp. powinni ten fakt zgłosić w Rejestracji.
 
Uwaga dotycząca przygotowania do zabiegów przeciwjaskrowych oraz zabiegów witrektomii.
Pacjenci leczeni przewlekle lekami perzciwpłytkowymi (Plavix, Areplex, Clopidix, ird. lub Acard, Polocard, Aspirin Protect itp.) lub przeciwzakrzepowymi (Acenocumarol, Warfin, Xarelto, Pradaxa itp.) powinni te leki ODSTAWIĆ na odpowiedni okres przed planowanym zabiegiem, po porozumieniu z lekarzem POZ. Doustne leki przeciwzakrzepowe (Acenocumarol, Warfin, itp.) należy zamienić na heparynę drobnocząsteczkową.
 
W przypadku rezygnacji lub konieczności przesunięcia wyznaczonego terminu zabiegu należy niezwłocznie powiadomić szpital.

Chcesz skorzystać z usług naszego szpitala?

Chcesz skorzystać z naszego szpitala?

Lokalizacja

Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie
os. Na Wzgórzach 17b
31-723 Kraków

Telefon

Fax

12 620-82-20

i

Dane

NIP: 9451845098
REGON: 351565061
KRS: 0000005551

Copyright © 2021 Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie

Інформація для пацієнтів з України

Skip to content