Zaznacz stronę

Izba Przyjęć

Przyjęcia w wyznaczonym terminie od 7.15 do 10.00

1. Pacjent zakwalifikowany do planowanego zabiegu w Szpitalu zgłasza się z następującymi dokumentami:
 • skierowanie do szpitala
 • dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport
 • osoby ubezwłasnowolnione – opiekun prawny musi posiadać wyrok sądu stwierdzający ubezwłasnowolnienie
Pacjent zgłasza się po śniadaniu i zażyciu leków. Pacjenci chorzy na cukrzycę także zgłaszają się po zjedzeniu śniadania i po podaniu insuliny lub innych leków przeciwcukrzycowych.
 
2. Następnie pacjent jest badany przez lekarza internistę, który orzeka o kwalifikacji do zabiegu w znieczuleniu miejscowym. Aby kwalifikacja ta była przeprowadzona optymalnie pacjent powinien posiadać:
 • Zaświadczenie od lekarza rodzinnego dotyczące chorób pacjenta oraz wszystkich aktualnie zażywanych leków, ich dawek i sposobu zażywania.
  • Leki te należy przynieść w oryginalnych opakowaniach w ilości wystarczającej na pobyt w tutejszym szpitalu.
  • Pacjenci z cukrzycą przynoszą dodatkowo paski do glukometru Accu Chcek Active.
 • Aktualne orzeczenia o dopuszczeniu do zabiegu wydane przez specjalistów, u których pacjent się leczy (kardiologa, pulmonologa, endokrynologa, neurologa itp.).
 • Pacjenci hospitalizowani kiedykolwiek w przeszłości powinni przedstawić do wglądu wszystkie karty informacyjne z pobytów szpitalnych, ewentualnie kserokopie tych kart.
 • Zapis EKG wykonany u lekarza POZ lub w Poradni Kardiologicznej.
 • Wyniki badania HbsAg oraz zaświadczenie o szczepieniu przeciw WZW typu B.
 • Aktualne wyniki badań laboratoryjnych: morfologia + płytki krwi, INR, aPTT, sód, potas, glukoza, badanie ogólne moczu.
Powyższe badania można wykonać we własnym zakresie lub w Przychodni Szpitala na 7 dni przed planowanym zabiegiem w godzinach 7.15 – 8.15 (należy się zgłosić na czczo), oraz zabrać ze sobą pojemnik z moczem.
 
3. Pacjenci przyjmowani do szpitala przynoszą własne przybory toaletowe, piżamę (rozpinaną), pantofle, ręczniki, kubek, sztućce.
 
W przypadku rezygnacji lub konieczności przesunięcia wyznaczonego terminu zabiegu należy niezwłocznie powiadomić szpital.

Chcesz skorzystać z usług naszego szpitala?

Chcesz skorzystać z naszego szpitala?

Lokalizacja

Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie
os. Na Wzgórzach 17b
31-723 Kraków

Telefon

Fax

12 620-82-20

i

Dane

NIP: 9451845098
REGON: 351565061
KRS: 0000005551

Copyright © 2019 Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie

Skip to content