Zaznacz stronę

Rejestracja od poniedziałku do piątku od 7.15 do 14.50

tel. 459 595 579

 

Pacjenci zgłaszający się do rejestracji w przychodni przyszpitalnej powinni mieć ze sobą:

  • Dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport
  • E-skierowanie lub skierowanie
  • Pacjenci hospitalizowani kiedykolwiek w przeszłości powinni przedstawić do wglądu wszystkie karty informacyjne z pobytów szpitalnych, ewentualnie kserokopie tych kart
  • Okulary do dali i bliży

Osoby ubezwłasnowolnione – opiekun prawny musi posiadać wyrok sądu stwierdzający ubezwłasnowolnienie.

Kombatanci, Inwalidzi Wojenni, Honorowi Dawcy Krwi – legitymacja uprawniająca do świadczeń bez kolejki.

Chcesz skorzystać z usług naszego szpitala?

Chcesz skorzystać z naszego szpitala?

Lokalizacja

Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie
os. Na Wzgórzach 17b
31-723 Kraków

Telefon

Fax

12 620-82-20

i

Dane

NIP: 9451845098
REGON: 351565061
KRS: 0000005551

Copyright © 2021 Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie

Інформація для пацієнтів з України

Skip to content