Zaznacz stronę

Fundusze Europejskie – etap 2

Trwa realizacja projektu budowy nowej siedziby Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie

 Realizacja projektu „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku hotelowego typu LIPSK w Krakowie ul. Osieckiego 17 b z przeznaczeniem na WSO w Krakowie”, współfinansowanego w ramach Działania 5.2 Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (MRPO) zbliża się do końca.
 
W chwili obecnej (styczeń 2012r.) trwają odbiory techniczne poszczególnych służb, branżowych, których pozytywne opinie warunkują uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie nowego obiektu. Trwają także dostawy i instalacje sprzętu i wyposażenia medycznego oraz informatycznego.
 
Mając w pamięci dotychczasowe warunki lokalowe nie sposób nie zachwycić się osiągniętymi efektami.
W nowej siedzibie i w oparciu o unowocześnioną bazę sprzętową Szpital otworzy się na nowe pola działalności.
Wśród planowanych do uruchomienia nowych obszarów świadczeń opartych na nowoczesnych technologiach medycznych są:
  • pełna diagnostyka i wszystkie dostępne metody leczenia centralnego zwyrodnienia plamki
  • leczenie chirurgiczne powikłań związanych z chorobami oka (np. w cukrzycy) metodą endochirurgii czyli witrektomii
  • wprowadzenie wieloproceduralnych zabiegów operacyjnych np. przeszczep rogówki połączony z zabiegiem operacji zaćmy lub zabiegiem przeciwjaskrowym.
Generalne zakończenie inwestycji oraz przenosiny Szpitala do nowego miejsca zaplanowano na połowę marca 2012r.
 
Aktualna wartość projektu po rozszerzeniu jego zakresu o obszar aparatury i sprzętu wynosi 33 858 383,00 PLN, w tym kwota współfinansowania ze środków EFRR w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 20 600 229,00 PLN. Wkład własny Beneficjenta wynosi 13 258 154,00 PLN.

Chcesz skorzystać z usług naszego szpitala?

Chcesz skorzystać z naszego szpitala?

Lokalizacja

Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie
os. Na Wzgórzach 17b
31-723 Kraków

Telefon

Fax

12 620-82-20

i

Dane

NIP: 9451845098
REGON: 351565061
KRS: 0000005551

Copyright © 2021 Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie

Інформація для пацієнтів з України

Skip to content