Zaznacz stronę

 

 

Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 2 - Informacje

Projekt pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie
Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne
Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie
Typ projektu F. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na walkę z epidemii COVID-19
Lider: Województwo Małopolskie – Biuro Inwestycji Strategicznych

Partnerzy: 39 jednostek – Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. Stefana Jasińskiego w Zakopanem, Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc “Odrodzenie” im. Klary Jelskiej, Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie, Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., Szpital Powiatowy im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie, Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Szpital Powiatowy w Chrzanowie, Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, Szpital św. Anny w Miechowie, Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, Szpital Powiatowy im. św. Maksymiliana w Oświęcimiu, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu, Szpital Powiatowy w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego, Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka w Krakowie, Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie, Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, Szpital Specjalistyczny im. Józefa Dietla w Krakowie, Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach, Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr Józefa Dietla w Krynicy Zdroju, Centrum Medyczne KOL-MED Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie.

Głównym celem projektu jest rozwój usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na walkę z epidemią COVID-19 na terenie woj. małopolskiego. Działania projektowe koncentrują się na udzielaniu wsparcia podmiotom leczniczym. Zgodnie z decyzją Komitetu Sterującego ds. Koordynacji Nakładów na Sektor Ochrony Zdrowia w ramach Projektu planuje się:

  • zakup specjalistycznego sprzętu medycznego (tomografy komputerowe, aparaty RTG),• zakup niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej, zgodnie z listą MZ,
  • zakup specjalistycznego środka transportu sanitarnego (mobilnego punktu poboru krwi – krwiobusa),
  • przeprowadzenie niezbędnych prac adaptacyjno – remontowych w celu zwiększenia możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych regionu,
  • inwestycje w infrastrukturę tlenowni w szpitalach,• inwestycje w infrastrukturę zasilania awaryjnego szpitali w energię elektryczną,
  • zakup bramek dezynfekcyjnych dla szpitali,
  • zakup 3 rezonansów magnetycznych, które nie znajdują się na liście MZ natomiast środki przeznaczone na ich zakup nie przekraczają 20% wartości dofinansowania.

Grupą docelową – ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach projektu są:

  • mieszkańcy województwa małopolskiego,
  • osoby przebywające tymczasowo na terenie województwa małopolskiego,
  • personel medyczny.

Wartość całego projektu: 69 334 161,18 zł

Wartość dofinansowania:  69,334,161.18 zł (współfinansowanie UE; Europejski Fundusz Społeczny)

Termin realizacji: 1.09.2020 r. – 30.06.2021 r.

Chcesz skorzystać z usług naszego szpitala?

Chcesz skorzystać z naszego szpitala?

Lokalizacja

Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie
os. Na Wzgórzach 17b
31-723 Kraków

Telefon

Fax

12 620-82-20

i

Dane

NIP: 9451845098
REGON: 351565061
KRS: 0000005551

Copyright © 2021 Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie

Інформація для пацієнтів з України

Skip to content