Zaznacz stronę

 

 

Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Efekty

 

W ramach projektu Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie zrealizuje następujące zadania :

 • Oprogramowanie aplikacyjne, w tym oprogramowanie EDM 1.131.900,00 PLN
  1. System PACS
   1. Oprogramowanie- licencje- ilość szt. 1
   2. Integracja urządzeń medycznych- licencje- ilość szt. 1
 • Infrastruktura obsługi warstwy lokalnej MSIM 413.710,50 PLN
  1. Serwer Rack dwuprocesorowy- ilość szt. 2
  2. Rozbudowa macierzy o Auto Tiering- ilość szt. 1
  3. Oprogramowanie do wirtualizacji- ilość szt.1
  4. Oprogramowanie backup- ilość szt. 1
  5. Oprogramowanie systemowe (do nowych serwerów)- ilość szt. 2
  6. UTM– ilość szt. 2
  7. Deduplikator – ilość szt 1
 • Infrastruktura obsługi środowiska IT podmiotu leczniczego 373.725,66 PLN
  1. Półka dyskowa do macierzy- ilość szt. 2
  2. Komputery z monitorami- ilość szt. 20
  3. Switch zintegrowany- ilość, szt. 2
 • Integracja regionalnej wymiany EDM oraz innych usług MSIM 622.380,00 PLN
 • Dodatkowe oprogramowanie systemowe podmiotu leczniczego 16.236,00 PLN
  1. Oprogramowanie dla usługi katalogowej- licencje- ilość szt. 120
 • Dodatkowe wyposażenie serwerowni oraz usługi łączności 12.515,80 PLN
  1. Instalacja alarmowa w serwerowni- ilość szt. 1
  2. Instalacja klimatyzacji w drugiej lokalizacji- ilość szt. 1

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Chcesz skorzystać z usług naszego szpitala?

Chcesz skorzystać z naszego szpitala?

Lokalizacja

Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie
os. Na Wzgórzach 17b
31-723 Kraków

Telefon

Fax

12 620-82-20

i

Dane

NIP: 9451845098
REGON: 351565061
KRS: 0000005551

Copyright © 2021 Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie

Інформація для пацієнтів з України

Skip to content