Zaznacz stronę

Praca

Informacja o wynikach wyboru na stanowisko: pielęgniarka/-rz

Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie os. Na Wzgórzach 17b informuje, że w dniu 14.05.2019r. na stanowisko pielęgniarka/-rz wybrana została oferta Pana Piotra Kwiatkowskiego.

Ogłoszenie o rekrutacji na wolne stanowisko pracy

 

Nazwa jednostki:
Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie

Adres jednostki:
os. Na Wzgórzach 17b 31-723 Kraków
tel. centrala: 12 62 08 200

Stanowisko: Pielęgniarka/-rz

Wymagania: niezbędne:

  1. minimum, dyplom ukończenia średniej szkoły medycznej w zawodzie pielęgniarki,
  2. aktualne prawo wykonywania zawodu stwierdzone przez okręgową radę pielęgniarek i położnych,

dodatkowe:

1) ukończone studia wyższe z zakresu pielęgniarstwa,

2) specjalizacja, kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne, inne,

3) umiejętność obsługi komputera,

4) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

5) doświadczenie w pracy w zawodzie pielęgniarki

6) preferowane: kurs kwalifikacyjny/specjalizacja piel. operacyjne

 

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacyjnym:

1. Podanie o przyjęcie do pracy.

2. Życiorys CV(dane kontaktowe, przebieg pracy zawodowej, nabyte umiejętności).

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych.

4. Kserokopia dyplomu ukończenia szkoły pielęgniarskiej potwierdzona za zgodność

z oryginałem przez kandydata.

5. Kserokopia prawa wykonywania zawodu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez

6. Certyfikaty i zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach potwierdzające

umiejętności kandydata (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez

kandydata).

 

Zakres zadań:

zapewnienie pacjentom opieki pielęgniarskiej i odpowiedniej jakości usług zgodnie

z obowiązującymi przepisami i standardami pracy pielęgniarskiej

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

dokumenty należy składać w godzinach od 7.30 do 13.30 w sekretariacie Szpitala lub u Kierownika Działu Kadr i Płac, lub przesłać na adres g.plawecka@wso.krakow.pl

Ogłoszenie o rekrutacji na wolne stanowisko pracy

 

Nazwa jednostki:
Wojewódzki Szpital Okulistyczny

Adres jednostki:
os. Na Wzgórzach 17b, 31-723 Kraków

Stanowisko:
Starszy asystent okulista – praca w Przychodni Przyszpitalnej na Izbie Przyjęć

(możliwość pracy na pełny etat lub część etatu)

Wymagania:

niezbędne : specjalizacja w dziedzinie okulistyki

dodatkowe : dobra organizacja pracy, dyspozycyjność i zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole

 

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

– CV,

– list motywacyjny,

– dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności.

 

Zakres obowiązków:

Przyjmowanie pacjentów do zabiegów planowych, przeprowadzanie badań kontrolnych po zabiegach operacyjnych, badanie i leczenie okulistyczne chorych.

 

Składanie dokumentów:

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Szpitala lub u Kierownika Działu Zatrudnienia i Płac, w godzinach od 7.30 do 13.30 w lub przesłać pod adres: g.plawecka@wso.krakow.pl

Ogłoszenie o rekrutacji na wolne stanowisko pracy

 

Nazwa jednostki:
Wojewódzki Szpital Okulistyczny

Adres jednostki:
os. Na Wzgórzach 17b, 31-723 Kraków

Stanowisko:
Starszy asystent okulista – praca w Przychodni Przyszpitalnej

Wymagania:

niezbędne : specjalizacja w dziedzinie okulistyki

dodatkowe : dobra organizacja pracy, dyspozycyjność i zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole

 

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

– CV,

– list motywacyjny,

– dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności.

 

Zakres obowiązków:

Badanie i leczenie okulistyczne chorych, dyżury medyczne.

 

Składanie dokumentów:

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Szpitala lub u Kierownika Działu Zatrudnienia i Płac, w godzinach od 7.30 do 13.30 w lub przesłać pod adres: g.plawecka@wso.krakow.pl

Chcesz skorzystać z usług naszego szpitala?

Chcesz skorzystać z naszego szpitala?

Lokalizacja

Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie
os. Na Wzgórzach 17b
31-723 Kraków

Telefon

Fax

12 620-82-20

i

Dane

NIP: 9451845098
REGON: 351565061
KRS: 0000005551

Copyright © 2019 Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie

Skip to content